คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดเทศกาลหนังอาเซียนครั้งที่ 3 อย่างเป็นทางการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนครั้งที่ 3 อย่างเป็นทางการ กรุงเทพ – วานนี้ (19 ก.ย.) ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานเปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3 หรือ The 3rd RU ASEAN Film Festival (RAFF 2018) ภายใต้แนวคิด “ASEAN Women – ผู้หญิงอาเซียน” โดยรองอธิการบดีฯ กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ว่า ปัจจุบันการเปิดรับสื่อระหว่างกันภาคในภูมิภาคอาเซียนแน้วโน้วที่สูงมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่มีลักษณะเป็นสื่อบันเทิงอย่างภาพยนตร์ จนเกิดเป็นปรากฏการณ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกันอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากแนวโน้มการหมุนเวียนเข้าฉายของภาพยนตร์ที่เป็นผลผลิตภายในภูมิภาคอาเซียนที่มากขึ้น หรือการให้ความสนใจของเหล่าผู้รับชมและนักวิจารณ์ ตลอดจนความร่วมมือในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระหว่างประเทศสมาชิกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง “ด้วยแนวโน้มและปรากฏการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารแผนอาเซียน และคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ริเริ่มจัดโครงการ “เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน” ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อถ่ายทอดผลงานภาพยนตร์อาเซียนที่ได้รับรางวัลในระดับโลก ควบคู่กับการเสวนาจากนักวิชาการ และผู้มีประสบการณ์ด้านภาพยนตร์ ซึ่งจากการดำเนินงานทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี และด้วยความสำเร็จของโครงการดังกล่าว จึงได้มีนโยบายในการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน […]