คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2560-2561

คณะสื่อสารมวลชนประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560-2561 แถวที่ 1 ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล 1 นาย เคนเน็ต วิลเลียม นิโคลัส เฮอร์เรร่า 26 นาย วิสิษฎ์  อุบลพืชน์ 2 นางสาว นิโคล หลุยส์ นิโคลาส  โปแบลเต้ 27 นางสาว ศศิพรรณ  บุณยรัตพันธุ์ 3 นางสาว อัน ดวน เหงียน 28 นางสาว อรนุช  บุญศิริ 4 นางสาว ชนิดา ยุติธรรม 29 นาย อะหะหมัด อิสมาอีล มูซา มูบาเร็ค อัลเมนเดย์ 5 […]