วันฝึกซ้อมและวันพระราชทานปริญญาบัตรของคณะสื่อสารมวลชน

สำหรับวันซ้อมและวันพิธี มีรายละเอียดดังนี้ ซ้อมย่อย : 24 มกราคม 2563 ห้อง 321 อาคารสุโขทัย (คาบเช้า) รายงานตัวเวลา 8.30 น. ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 321 กิจกรรมในวันซ้อมย่อย – ฝึกซ้อมบนเวที – กิจกรรมบัณฑิตสัมพันธ์ ซ้อมใหญ่ : 31 มกราคม 2563 หอประชุมพ่อขุนราคำแหงมหาราช ให้นักศึกษามาถึงเวลา …