“มัท-มัทนาวดี” ว่าที่บัณฑิตสื่อสารมวลชน ภาคพิเศษ ประสบความสำเร็จด้วยคำว่า “เราทำได้”

  “เราทำได้” เป็นคำหนึ่งที่ มัท-มัทนาวดี พลรัตน์ ว่าที่บัณฑิตคณะสื่อสารมวลชน ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใช้เสมอในช่วงที่เรียนอยู่และสิ่งนี้เองทำให้เธอเรียนจบด้วยเกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.70    มัท-มัทนาวดี เริ่มต้นบทสนทนาด้วยการบอกว่า “หนูเป็นเด็กซิ่ว มาจากสาขาวิศวะวัสดุ  มหาวิทยาลัยปิดแห่งหนึ่ง พอเรียนไปได้ 2 ปีแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ แล้วในช่วงนั้นก็ได้ไปช่วยเพื่อนทำกิจกรรมกับเพื่อนที่เรียนสายนิเทศศาสตร์แล้วรู้สึกชอบมาก เลยตัดสินออกจากคณะที่เรียนแล้วหาที่เรียนใหม่”   เมื่อถามถึงการต่อต้านจากพ่อ-แม่ที่จะออกจากที่เดิมเพื่อหาที่เรียนใหม่ มัทตอบอย่างภูมิใจว่า พ่อ-แม่เข้าใจและสนับสนุนเต็มที่เพื่อให้ลูกได้เรียนสิ่งที่ชอบ โดยไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเรียนให้มหาวิทยาลัยปิดเท่านั้น   และสิ่งนี้เองทำให้เธอต้องมองหาที่เรียนใหม่ในสายนิเทศศาสตร์ หรือ สื่อสารมวลชน …

“เฟียต-ชนม์ชนิน” บัณฑิตเกียรตินิยมคณะสื่อสารมวลชน จบพรีดีกรีด้วยอายุ 19 ปี

  “ชนม์ชนิน พานทอง” หรือ เฟียต บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 ที่เพิ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ด้วยวัยเพียง 19 ปีด้วยการเรียนระบบ Pre-degree ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เธอจึงถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชนม์ชนิน พานทอง หรือ “เฟียต” นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน บอกว่าการเรียนที่ม.รามคำแหงสร้างประสบการณ์และเปิดโอกาสให้ค้นหาความถนัดของตนเอง พร้อมกับมอบความรู้ทางการศึกษาให้ได้ต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆโดยเริ่มเรียนในม.รามคำแหงด้วยระบบ Pre-degree สามารถเก็บหน่วยกิตระหว่างเรียนได้ถึง 111 หน่วยกิต ทำให้เมื่อเทียบโอนเข้าเป็นนักศึกษาปกติ เรียนต่ออีกเพียงหนึ่งปีก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรี …

คณะสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1/62 คณะสื่อสารมวลชน มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการสื่อสารที่หลากหลายและครอบคลุม ทั้งสื่อหลักและสื่อออนไลน์  ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปปฎิบัติงานได้จริง  และพร้อมดึงศักยภาพและเติมความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณาจารย์ที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติที่พร้อมถ่ายทอดความรู้เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาค 1/2562 สามารถสมัครได้ที่สาขาหัวหมาก และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด ทั่วประเทศ >> สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน และ 28 มิถุนายน …

คณะสื่อสารมวลชน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2562 จำหน่ายใบสมัคร – วันที่ 6 พ.ค. – 8 ก.ค.  2562 (เว้นวันหยุดราชการ) วันรับสมัคร – วันนี้ – 8 ก.ค.  2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) กลุ่มเรียน กลุ่ม 1 วันจันทร์ – …