คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปิดเทศกาลหนังอาเซียนครั้งที่ 3

ประสบความสำเร็จไปอีกครั้งกับ #เทศกาลหนังอาเซียน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2561 โดยในวันสุดท้ายเปิดฉายภาพยนตร์อาเซียน 2 เรื่องคือ Muallaf จากประเทศมาเลเซีย และ MARLINA THE MURDERER IN FOUR ACTS จากประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงอีกทั้ง 4 เรื่อง ใน 2 วันที่ผ่านมา โดยหนังทั้ง 6 เรื่องสามารถถ่ายทอดมุมมองของ “ผู้หญิงในอาเซียน” ผ่านแผ่นฟิล์ม และผู้ชมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงเสวนากันอย่างหลากหลายตลอด 3 วัน ซึ่งช่วยให้เข้าใจถึงผู้หญิงผ่านวัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และการเมืองในประเทศอาเซียนในมุมที่กว้างมากขึ้น ในการนี้ อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กล่าวในพิธีปิดเทศกาลว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการแผนอาเซียน ที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น “ปีนี้คัดเลือกประเด็นของผู้หญิงในอาเซียนมานำเสนอ ไม่ใช่เพราะว่าผู้หญิงถูกกดทับ หรือถูกเลือกปฏิบัติมาตลอดเวลา แต่เพราะว่าผู้หญิงมีความคิดความเชื่อ มีอัตลักษณ์ และหากเราดูผู้หญิงที่ถูกนำเสนอก็จะเห็นผู้หญิงในแง่มุมที่แตกต่างกัน ได้มีการยอมรับในอาเซียนมากขึ้น” […]

‘พิมพกา โตวิระ’ รับรางวัลเกียรติยศ RAFF ที่ ม.รามฯ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมอบรางวัลเกียรติยศ 2018 RAFF Award ให้กับคุณพิมพกา โตวิระ ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ในฐานะผู้กำกับหญิงที่สร้างชื่อเสียงแก่วงการภาพยนตร์อาเซียน ในวันเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ – วานนี้ (19 ก.ย.) คณะกรรมการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนได้มีมติมอบรางวัล RAFF Award ให้กับคุณพิมพกา โตวิระ ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย โดยมีคุณบัณฑิต ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เป็นผู้อ่านคำประกาศเกียรติคุณ  และมอบรางวัลในครั้งนี้ โดยคุณพิมพกาได้กล่าวหลังจากรับมอบรางวัลว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณ ตัวเองไม่ได้คาดหวังกับรางวัล นอกเหนือจากการได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ ก็คือรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ต่อไปอาจจะมีผุ้ทำงานแล้วได้รับสิ่งนี้แบบนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป” นอกจากนี้ คุณพิมพกา ยังไม่ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษก่อนเริ่มงานเทศกาลหนังอาเซียนว่า ขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้จัดงาน RU ASEAN Film Festival ค่อนข้างซาบซึ้ง โดยคุณพิมพกาเริ่มต้นด้วยการเล่าถึงการเรียนและการฝึกงานในวงการภาพยนตร์ว่าผู้หญิงในอุสาหกรรมนี้ยังไม่ได้รับกทรยอมรับมากนักในยุคเมื่อ 30 ปีที่แล้ว “ตนเองเริ่มจากการดูหนัง ชอบดูหนัง เป็นส่วนหนึ่งของการทำภาพยนตร์ ตอนเรียนที่ธรรมศาสตร์ ก็มีความแตกต่างระหว่างผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ได้เอามาคิด เราก็ทำหนังเหมือนเพื่อนผู้ชายทำ พอเริ่มทำภาพยนตร์ มีความรู้สึกว่า ผู้หญิงดูยากเย็น อย่างตอนทำงานกลุ่ม ก็จะเลือกผู้ชายเป็นผู้กำกับ […]