คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปิดเทศกาลหนังอาเซียนครั้งที่ 3

ประสบความสำเร็จไปอีกครั้งกับ #เทศกาลหนังอาเซียน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2561 โดยในวันสุดท้ายเปิดฉายภาพยนตร์อาเซียน 2 เรื่องคือ Muallaf จากประเทศมาเลเซีย และ MARLINA THE MURDERER IN FOUR ACTS จากประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงอีกทั้ง 4 เรื่อง ใน 2 วันที่ผ่านมา โดยหนังทั้ง 6 เรื่องสามารถถ่ายทอดมุมมองของ “ผู้หญิงในอาเซียน” ผ่านแผ่นฟิล์ม และผู้ชมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงเสวนากันอย่างหลากหลายตลอด 3 วัน ซึ่งช่วยให้เข้าใจถึงผู้หญิงผ่านวัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และการเมืองในประเทศอาเซียนในมุมที่กว้างมากขึ้น ในการนี้ อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กล่าวในพิธีปิดเทศกาลว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการแผนอาเซียน ที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น “ปีนี้คัดเลือกประเด็นของผู้หญิงในอาเซียนมานำเสนอ ไม่ใช่เพราะว่าผู้หญิงถูกกดทับ หรือถูกเลือกปฏิบัติมาตลอดเวลา แต่เพราะว่าผู้หญิงมีความคิดความเชื่อ มีอัตลักษณ์ และหากเราดูผู้หญิงที่ถูกนำเสนอก็จะเห็นผู้หญิงในแง่มุมที่แตกต่างกัน ได้มีการยอมรับในอาเซียนมากขึ้น” […]

‘พิมพกา โตวิระ’ รับรางวัลเกียรติยศ RAFF ที่ ม.รามฯ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมอบรางวัลเกียรติยศ 2018 RAFF Award ให้กับคุณพิมพกา โตวิระ ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ในฐานะผู้กำกับหญิงที่สร้างชื่อเสียงแก่วงการภาพยนตร์อาเซียน ในวันเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ – วานนี้ (19 ก.ย.) คณะกรรมการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนได้มีมติมอบรางวัล RAFF Award ให้กับคุณพิมพกา โตวิระ ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย โดยมีคุณบัณฑิต ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เป็นผู้อ่านคำประกาศเกียรติคุณ  และมอบรางวัลในครั้งนี้ โดยคุณพิมพกาได้กล่าวหลังจากรับมอบรางวัลว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณ ตัวเองไม่ได้คาดหวังกับรางวัล นอกเหนือจากการได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ ก็คือรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ต่อไปอาจจะมีผุ้ทำงานแล้วได้รับสิ่งนี้แบบนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป” นอกจากนี้ คุณพิมพกา ยังไม่ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษก่อนเริ่มงานเทศกาลหนังอาเซียนว่า ขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้จัดงาน RU ASEAN Film Festival ค่อนข้างซาบซึ้ง โดยคุณพิมพกาเริ่มต้นด้วยการเล่าถึงการเรียนและการฝึกงานในวงการภาพยนตร์ว่าผู้หญิงในอุสาหกรรมนี้ยังไม่ได้รับกทรยอมรับมากนักในยุคเมื่อ 30 ปีที่แล้ว “ตนเองเริ่มจากการดูหนัง ชอบดูหนัง เป็นส่วนหนึ่งของการทำภาพยนตร์ ตอนเรียนที่ธรรมศาสตร์ ก็มีความแตกต่างระหว่างผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ได้เอามาคิด เราก็ทำหนังเหมือนเพื่อนผู้ชายทำ พอเริ่มทำภาพยนตร์ มีความรู้สึกว่า ผู้หญิงดูยากเย็น อย่างตอนทำงานกลุ่ม ก็จะเลือกผู้ชายเป็นผู้กำกับ […]

เปิดเทศกาลหนังอาเซียนครั้งที่ 3 อย่างเป็นทางการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนครั้งที่ 3 อย่างเป็นทางการ กรุงเทพ – วานนี้ (19 ก.ย.) ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานเปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3 หรือ The 3rd RU ASEAN Film Festival (RAFF 2018) ภายใต้แนวคิด “ASEAN Women – ผู้หญิงอาเซียน” โดยรองอธิการบดีฯ กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ว่า ปัจจุบันการเปิดรับสื่อระหว่างกันภาคในภูมิภาคอาเซียนแน้วโน้วที่สูงมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่มีลักษณะเป็นสื่อบันเทิงอย่างภาพยนตร์ จนเกิดเป็นปรากฏการณ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกันอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากแนวโน้มการหมุนเวียนเข้าฉายของภาพยนตร์ที่เป็นผลผลิตภายในภูมิภาคอาเซียนที่มากขึ้น หรือการให้ความสนใจของเหล่าผู้รับชมและนักวิจารณ์ ตลอดจนความร่วมมือในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระหว่างประเทศสมาชิกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง “ด้วยแนวโน้มและปรากฏการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารแผนอาเซียน และคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ริเริ่มจัดโครงการ “เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน” ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อถ่ายทอดผลงานภาพยนตร์อาเซียนที่ได้รับรางวัลในระดับโลก ควบคู่กับการเสวนาจากนักวิชาการ และผู้มีประสบการณ์ด้านภาพยนตร์ ซึ่งจากการดำเนินงานทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี และด้วยความสำเร็จของโครงการดังกล่าว จึงได้มีนโยบายในการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน […]

ขอเชิญร่วมส่งผลงานทางวิชาการในโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่   รูปแบบบทความในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “ผู้หญิงในอาเซียน” ๑. วิธีการพิมพ์บทความ ๑. วิธีการพิมพ์บทความ ๑.๑) ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังนี้ บน (Top) ๑.๕”, ล่าง (Bottom) ๑.๐”, ซ้าย (Left) ๑.๕” และขวา (Right) ๑.๐” ๑.๒) ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด ๒๐ ตัวหนา จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า ๑.๓ ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด ๑๖ ตัวเอน จัดให้อยู่ชิดขอบด้านขวา และแสดงตำแหน่งทางวิชาการ สถานที่ทำงาน และ email address ของผู้เขียนในลักษณะเชิงอรรถด้านล่างของหน้าด้วยสัญลักษณ์ (*) ตามจำนวนผู้เขียน ๑.๔ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร […]