คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พิธีไหว้ครู คณะสื่อสารมวลชน ประจำปี 2562

  คณะสื่อสารมวลชน จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2562 โดยมี อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งในส่วนของนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า โดยตัวแทนนักศึกษามอบพานดอกไม้ให้กับคณบดี หลังจากนั้น อ.จเลิศได้ให้โอกาสกับนักศึกษา และปิดท้ายด้วยกิจกรรมผูกข้อมือให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับพรจากอาจารย์ของคณะ https://www.facebook.com/pg/masscommram/photos/?tab=album&album_id=2540590449296336

คณะสื่อสารมวลชนต้อนรับนักศึกษาใหม่ 1/2562

  คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมงานปฐมนิเทศกว่า 200 คน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขต บางนา โดยกิจกรรมนี้ ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และรักษาการคณบดีสื่อสารมวลชน กล่าวต้อนรับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์เข้าร่วมงานด้วย ในช่วงพูดคุยมีศิษย์เก่า 2 คน คือ พี่หนึ่ง-สถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา หัวหน้ากองบรรณาธิการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTVHD 36 และพี่เฟียต-ชนม์ชนิน พานทอง บัณฑิตพรีดีกรีปีล่าสุด (2561) ได้ร่วมพูดคุยและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย เคล็ดลับในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ