คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชาวรามฯร่วมใจ งดใช้ถุงพลาสติกทุกวันศุกร์

เปิดกิจกรรมรณรงค์กันแล้วสำหรับชาวรามคำแหงเพื่อช่วยกันรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาพกถุงผ้า เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก โดยนำร่องใน #ทุกวันศุกร์  ในโครงการ “No Plastic bags on Fridays” โดย ผศ.ดร. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กล่าวว่า กิจกรรมงดใช้ถุงพลาสติกนี้ต้องการให้ นักศึกษา อาจารย์ รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เตรียมถุงผ้า หรือกล่องใส่อาหารมาเอง ผู้ประกอบการก็งดให้ถุงพลาสติกกับผู้มารับประทานอาหารในโรงอาหารนพมาศด้วย ส่วนคุณสุทิน นึ่งในผู้ประกอบการร้านอาหารอยู่ในโรงอาหารนพมาศ บอกว่าก่อนหน้านี้ใช้ถุงพลาสติก 200-300 ถุง แต่ตอนนี้เลิกใช้ถุงพลาสติก 100% ซึ่งก็ดีใจที่มีส่วนช่วยลดปริมาณขยะประเภทพลาสติกลงได้ด้วย รู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืม! ทุกวันวันศุกร์ พกถุงผ้า ปิ่นโต มาใส่อาหารกันนะ