คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม อบรม RU Easy Radio #4

คณะสื่อสารมวลชน และ ทีมงาน RU Easy Radio 4 ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน 17 คนดังนี้ 1. นายอภิสิทธิ์ คำทูล 2. นายอันวา อาเดะมะ 3. นางสาวฐิตารีย์ ญารัฐบวรสกุล 4. นางสาวภัสสร ปันสน 5. นายณัฐวุฒิ ดิษกร 6. นายรามิล แต้มพุดซา 7. นายภัทรพงศ์ ชาญสถิตโกศล 8. นายรัฐพจน์ ฤดี 9. นางสาวซากึรา ซึม 10. นายสีนวน เอิก 11. นางสาวปพิชญา วิศาลโกศล 12. นางสาวพิสมัย ชำนาญคิด 13. นายณภัทร สวัสดิ์มูล 14. นางสาวภัษราวดี ภัสสระเมธังกร 15. […]

รับสมัครนักจัดการวิทยุ RU Easy Radio รุ่น 4

  คณะสื่อสารมวลชน ร่วมกับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่นักจัดรายการวิทยุ สถานี RU EASY RADIO วิทยุข่าวสารและการจราจร เพื่อชุมชนรามคำแหง โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมจะได้รับโอากาสในการการอบรมในหลักสูตร “ผู้สื่อข่าวรายการวิทยุ” เพื่อติวเข้มเทคนิคการสื่อข่าวและการจัดรายการโดยนักจัดรายการวิทยุชื่อดัง มากประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนลงมือจัดรายการจริง คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกสาขาวิชาและยังไม่หมดสถานภาพนักศึกษา 2. เป็นผู้ที่มีใจรักในการทำงาน เสียสละ ทุ่มเท อยากเรียนรู้ อยากพัฒนาตนเอง 3. เป็นผู้ที่ยังไม่เคยสมัครเข้ารับอบรมฯ รุ่นที่ 1 – 3 4. เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง การสมัคร 1. รับใบสมัครด้วยตนเองที่คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โทร. 02-3108980 2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ลิ้งนี้ >>ใบสมัคร Ru Easy Radio รุ่น 4<< […]