คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Bags and Luggages Company Limited is urgently recruiting Content Creator.

MCRU-Future-Image

Place of work : Yannawa District, Bangkok

Salary : 15,000+ Commission (20,000 +-)

Quantity : 1 position

contact
Mr. Parn HR
Bags and Luggages Co., Ltd.
729/68-72, 1st Floor, Ratchadapisek Road
Bang Phongphang, Yannawa, Bangkok 10120
Phone : 082-052-8194
Website : https://www.baggage-luggage.com/
LINE ID: @BLHR

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา

กิจกรรมของทางคณะ