เปิดรับสมัคร ป.โท นิเทศศาสตร์

    📢 เปิดรับสมัคร ป.โท นิเทศศาสตร์ 📢 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 🗓 เปิดรับสมัครวันที่ 19 ธันวาคม 66 – 29 มีนาคม 67 ▶️ สมัครได้ที่ http://www.oros.ru.ac.th/grdscl/index.jsp เลือกสาขาวิชา #34นิเทศศาสตร์ . ▪️ …