คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง   ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ———————————- ตามที่คณะสื่อสารมวลชนได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นั้น บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 27 คน ดังนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ในวันและเวลา ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม   พ.ศ. 2567   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน […]

สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล คณะสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566

#โอกาสใหม่ สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล คณะสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 หากคุณเป็นเด็ก Type ช่างคุย อยากเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของการสื่อสาร มาจอยกันได้ตามนี้เลย กลุ่มวิชาหลักที่รวมแนวคิด การปฏิบัติ สกิล และหัวใจสำคัญแห่งนิเทศศาสตร์ทุกสาขาเข้าไว้ด้วยกัน วางรากฐาน นำมาใช้ทำงานได้จริง กลุ่มวิชาปั้นคุณให้เป็น “ผู้ประกอบการสื่อ” ที่รู้ซึ้งถึงกลไกและทิศทางของธุรกิจสื่อในตลาด สามารถสื่อสารได้อย่างตรงจุดและดึงจุดเด่นของคอนเท้นต์ในแต่ละแพลตฟอร์มออกสร้างรายได้ให้ตัวเอง หมวดวิชาแนวคิดและทฤษฎี ที่บ่มเพาะให้เข้าใจถึงอินไซต์ของสื่อ โดยวิเคราะห์ผ่านมุมมองของนักนิเทศตัวจริง ทั้งหมดนี้มี 126 หน่วยกิต บริหารเวลาเรียนได้อย่างอิสระ อยู่ที่ไหนของโลกก็เรียนได้ไม่แบด จบไปไม่มีแซดแน่นอน!   ปริญญาตรี ภาคปกติ #นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล คณะสื่อสารมวลชน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2566 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รับนักเรียน ม.ปลาย เรียนระบบ Pre-degree สะสมหน่วยกิตล่วงหน้า หรือ ปริญญาใบที่ 2 รายละเอียดการสมัครดังนี้ สมัครด้วยตนเองที่ ม.ร.หัวหมาก และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด […]

OPEN HOUSE คณะสื่อสารมวลชน 2566

พลาดไม่ได้แล้ว ใครที่กำลังมองหาที่เรียน OPEN HOUSE คณะสื่อสารมวลชน 2566 . พบกับการแนะนำ #หลักสูตรนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล จากอาจารย์ตัวตึงของคณะ ไม่ว่าจะเป็นวิชาด้านการปฏิบัติ วิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสื่อ รวมถึงวิชาหลักคิดพื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงกิจกรรมสนุก ๆ จากอาจารย์และนักศึกษา ในรายวิชาด้านการปฏิบัติของคณะ มาเจอกัน วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 – 11.15 น. . ทาง Facebook https://www.facebook.com/masscommram/ และ YouTube https://www.youtube.com/@MassComHD คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง . กำหนดการ โครงการ OPEN HOUSE คณะสื่อสารมวลชน วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 10 ผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจคณะสื่อสารมวลชน เวลา […]

ปักหมุดรอ!! กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566

ปักหมุดรอ!! กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 คณะสื่อสารมวลชน มาพบเพื่อนใหม่ สู่คณะสื่อสารมวลชน พร้อมอธิบายวิชาและวิธีการเรียน วางแผนการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วรามคำแหง รวมถึงหลักสูตร จากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ วันที่ 3 ก.ค. 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ตึกสองแคว ๑ ชั้น ๕ ห้อง ๓๐๑ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา กิจกรรม 13.00 – 13.30 น. นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน (พร้อมรับอาหารว่าง) 13.30 – 14.30 น. คณบดีคณะสื่อสารมวลชนกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ แนะนำคณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะสื่อสารมวลชน โดย ผศ.ดร. กิรติ คเชนทวา อาจารย์อภิสิทธิ์ […]

รหัสห้องเรียน Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน 1/66

วันเวลา สถานที่เรียน และรหัสเข้าห้อง Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน 1/66 *นักศึกษาต้องใช้ @rumail.ru.ac.th เท่านั้น* อัพเดท 5 ก.ค. 66 ลำดับ กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน วันเวลาและสถานที่เรียน รหัสเข้าห้อง Google Classroom หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเก่า 1 CDM1101  MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น  อ.จเลิศ  เจษฎาวัลย์  PBB 201 TU 1350-1620   2s372mj อ.ชวิศา  เชยจรรยา 2 CDM2102  MCS2160 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง อ.อาลี  ปรียากร SKB 502 TH 0930-1120 pnjaekw 3 CDM2103  MCS1151 ทฤษฎีการสื่อสาร  ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา VKB […]

กิจกรรมไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566

กำหนดการ โครงการสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 คณะสื่อสารมวลชน  วันที่  7 กรกฎาคม 2566   ณ ห้อง 322 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา กิจกรรม 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 – 09.30 น. คณบดีคณะสื่อสารมวลชนกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 09.30 – 10.00 น. และบรรยายพิเศษ เรื่อง “เคล็ดลับความสำเร็จ ในรั้วรามฯ” 10.00 – 12.00 น. แนะนำคณาจารย์และพิธีไหว้ครู ตอบข้อซักถาม โดย คณบดีและคณาจารย์ 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 13.00 – 16.00 น. เสวนา “เรียนรามฯ ให้สนุก…. มีความสุขกับการใช้ชีวิต” […]