คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การดิ้นรนของตัวละครชายขอบในภาพยนตร์ของ บุญส่ง นาคภู่

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

ประชุมวิชาการภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ 11 ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 24 สิงหาคม2564

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การดิ้นรนของตัวละครชายขอบในภาพยนตร์ของ บุญส่ง นาคภู่