คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การศึกษารูปแบบ เนื้อหา และการสื่อสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว ในเว็บไซต์ Readme.me.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

การประชุมวิชาการ ระดับชาติ "การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 24 มีนาคม 2560.

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การศึกษารูปแบบ เนื้อหา และการสื่อสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว ในเว็บไซต์ Readme.me.