คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

Digital Media in Interpersonal Communication: A Thai Youth Perspective

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

Solid State Technology Volume: 64 Issue: 2 Publication Year: 2021 pp. 7467-7483

บทคัดย่อ :

Digital media has influenced various aspects of modern life and has had a profound effect on inter-
personal communication. This day is characterized by a lack of time for individuals and families as

spouses need to be hired to meet the needs of a satisfying lifestyle. Time has become the most
valuable resource, and people will find ways to save time because of their fast paced lifestyle. People
need interaction to meet their social needs and with the proliferation of digital and mobile
technologies social media has become the preferred medium for communication. Digitization
minimizes the face-to-face interaction of humans to market or promote a product or for personal
communication. The mobile phone has created a social situation through which people stay away
from person-to-person communication by switching to mobile. The current lifestyle and lack of time
has made the use of mobile and other communication aids more useful for social relationships. It
shows the digital media usage intentions of Thai youth and more aware of for what purpose they are
using digital technology in their daily life. Youth are emphasizing that digital media platforms would
be more useful to improve speaking and writing skills if they use it for in a proper manner.

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

Digital Media in Interpersonal Communication: A Thai Youth Perspective