คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

Exploring Podcast Genres and Formats: An Integrated Analysis of Thai Podcast Content Distribution

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

Communication and Media in Asia Pacific (CMAP).Vol.6, No2, pp 14-38,July – December ISSN;2697- 4428, ISSN;2630-0621(Online)

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

Exploring Podcast Genres and Formats: An Integrated Analysis of Thai Podcast Content Distribution