คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

Longitudinal study of Thai people media exposure, knowledge, and behavior on dengue fever prevention and control.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

Journal of Infection and Public Health, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jiph.2017.01.016.

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

Longitudinal study of Thai people media exposure, knowledge, and behavior on dengue fever prevention and control.