คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

Online Identities creations of Thai Celebrities via Instagram: Why and How.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

Paper presented to The Celebrity Project: 4th Global Meeting. Inter-Disiplinary.Net: A Global for Dynamic Research and Publishing, Mansfield College, Oxford. U.K.

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

Online Identities creations of Thai Celebrities via Instagram: Why and How.