คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

Self-management of Individuals with Noncommunicable Diseasesduring Covid-19: The Role of Health Literacy, Self-efficacy, Social Support, Perceived Risk and Health Information Seeking Behavior

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

NIDA Development Journal.Volume 62 Number 2. July-December.pp.1-35 ISSN 2822-0536 (Online)

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

Self-management of Individuals with Noncommunicable Diseasesduring Covid-19: The Role of Health Literacy, Self-efficacy, Social Support, Perceived Risk and Health Information Seeking Behavior