คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

The Communication of Popular Culture on Royal Private Films of King Bhumibol Adulyadej in Thailand: The Transformation of Objectivity to Subjectivity Culture.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

Fourth International Conference on Communication & Media Studies The Future of Democracy in the Digital Age 26–28 September 2019 University of Bonn Bonn, Germany On CommunicationMedia.com (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 26 – 28 กันยายน 2562)

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

The Communication of Popular Culture on Royal Private Films of King Bhumibol Adulyadej in Thailand: The Transformation of Objectivity to Subjectivity Culture.