คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดโครงการอบรม ทักษะพิมพ์ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

web-template1

 

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรม
ทักษะพิมพ์ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รุ่นที่ วันรับสมัคร วันอบรม
2 ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ก.ค. 2562 30 ก.ค. – 9 ส.ค. 2562

อบรมฟรี นักศึกษา และศิษย์เก่า ทดสอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (มีชั่วโมงกิจกรรม )
หลักฐานการรับสมัคร ๑.รูปขนาด ๑ นิ้ว /๒ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ
๒.สำเนาบัตรนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประชาชน ระยะเวลาการอบรม อบรม ๑๐ วัน วันละ๑ ชั่วโมง โดยมีเเวลาให้เลือกเรียนดังนี้

รอบเช้า
๑. ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พิมพ์ภาษาไทย
๒. ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พิมพ์ภาษาไทย
๓. ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พิมพ์ภาษาอังกฤษ

รอบบ่าย
๔. ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. พิมพ์ภาษาไทย
๕. ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. พิมพ์ภาษาไทย
๖. ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พิมพ์ภาษาอังกฤษ

การแต่งกาย แต่งชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพเข้าอบรม
สถานที่เข้าอบรม ห้องอบรมพิมพ์สัมผัสคอมพิวเตอร์ อาคารกิจกรรมนักศึกษ (ชั้น ๒)

สนใจสอบถามรายละเอียด สมัครได้ที่งานแนะแนวจัดกหางานและทุนการศึกษา
อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) โทร ๐๒-๓๑๐-๘๑๒๖
ในวันและเวลาราชการ

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา