คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อบรมศิษย์เก่า หัวข้อ การตกแต่งภาพถ่ายด้วยแอป Adobe Lightroom ใน Smartphone อบรมผ่านโปรแกรมซูม

อบรมศิษย์เก่าLR
คณะสื่อสารมวลชนจัดโครงการอบรมศิษย์เก่า หัวข้อ การตกแต่งภาพถ่ายด้วยแอป Adobe Lightroom ใน Smartphone อบรมผ่านโปรแกรมซูม
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 เป็นต้นไป

บัณฑิตและศิษย์เก่าที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/wTUDGJqbhezMitXu8

หรือสแกน QR Code ในประกาศ
ผู้อบรมควรมีอุปกรณ์ดังนี้
1. คอมพิวเตอร์ หรือ smartphone เพื่อใช้รับชมการบรรยาย
2. Smartphone สำหรับใช้เรียน app Adobe Lightroom (free version) โดยสามารถ download ได้ที่
เมื่อ download เสร็จ ให้ลงทะเบียนไว้ได้เลย (ใช้ free version)

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา