คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อบรมศิษย์เก่า หัวข้อ การตกแต่งภาพถ่ายด้วยแอป Adobe Lightroom ใน Smartphone อบรมผ่านโปรแกรมซูม

อบรมศิษย์เก่าLR
คณะสื่อสารมวลชนจัดโครงการอบรมศิษย์เก่า หัวข้อ การตกแต่งภาพถ่ายด้วยแอป Adobe Lightroom ใน Smartphone อบรมผ่านโปรแกรมซูม
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 เป็นต้นไป

บัณฑิตและศิษย์เก่าที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/wTUDGJqbhezMitXu8

หรือสแกน QR Code ในประกาศ
ผู้อบรมควรมีอุปกรณ์ดังนี้
1. คอมพิวเตอร์ หรือ smartphone เพื่อใช้รับชมการบรรยาย
2. Smartphone สำหรับใช้เรียน app Adobe Lightroom (free version) โดยสามารถ download ได้ที่
เมื่อ download เสร็จ ให้ลงทะเบียนไว้ได้เลย (ใช้ free version)

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา

กิจกรรมของทางคณะ