คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัมภาษณ์งาน (ออนไลน์) อย่างไร ให้ได้งาน

02_webinar banner invitation_ready to print
สัมภาษณ์งาน (ออนไลน์) อย่างไร ให้ได้งาน
คณะสื่อสารมวลชนจัดโครงการอบรม หัวข้อ สัมภาษณ์งาน (ออนไลน์) อย่างไร ให้ได้งาน โควิด 19 ทำให้ต้องสัมภาษณ์ออนไลน์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร ?
พบกับ คุณพีราพร เพรียวพานิช คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานและลูกเรือ บริษัท Thai Lion Matari จำกัด (สายการบินไลอ้อนแอร์)
อาจารย์วิชชุตา มังคะลี และ อาจารย์ ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน
สามารถรับผ่าน Facebook Live เพจ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น.

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา