คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” และ “การประเมินผลการเรียนแบบออนไลน์”

20842
คณะสื่อสารมวลชน จัดอบรม หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” และ “การประเมินผลการเรียนแบบออนไลน์” โดย อาจารย์ ดร.ณภัทร ชัยมงคล จากภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสามารถรับชมผ่านช่อง Facebook Live ในเพจ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 เป็นต้นไป

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา