คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัคร ภาคพิเศษสาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ม.รามคำแหง 1/65

Untitled-1 2

 

?? ใครกำลังมองหาหลักสูตร #ปริญญาตรี สายนิเทศฯ ที่เปิดสอนภาคค่ำ เนื้อหาทันสมัยและจบได้ในระยะเวลากระชับ ตอนนี้ “สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ม.รามคำแหง” กำลังเปิดรับสมัคร #ภาคพิเศษ เทอม 1/2565 จะเรียนจบวุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. และ กศน. ก็สมัครได้! (?? กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ถึง 17 ก.ค. 65 >> https://bit.ly/3kM4fz1)

.

? ระยะเวลาเรียน: 8 เทอม (2 ปี 8 เดือน) เรียนเฉพาะวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 21.00 น.

? ระบบเรียน: Block Course เรียนจบทีละรายวิชา สามารถศึกษาหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2565 ได้ที่ https://mac.ru.ac.th/admission/bachelor_degree_sp/

? ค่าเรียน: หน่วยกิตละ 800 บาท (126 หน่วยกิต)

.

[ ? เอกสารการสมัคร ]

สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ 2 ฉบับ

สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ 1 ฉบับ

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

– – – – – – – – – – – –

 

[ ? สมัครเรียนได้ 2 วิธี ]

1. กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.mac.ru.ac.th ภายใน 17 ก.ค. 65 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน

2. สมัครด้วยตนเองที่ “สำนักงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (https://goo.gl/maps/Fmtkaaa1u4c4bFCg8) ตั้งแต่ 13 – 24 มิ.ย. 65 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน

.

? ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.mac.ru.ac.th และที่สำนักงานโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน

? โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์เปิดการเรียนการสอนหรือขยายระยะเวลาการสมัครจนกว่าจะมีนักศึกษาขั้นต่ำ 50 คน

? เปิดเรียน & ปฐมนิเทศ 18 ก.ค. 2565

__________________

 

[ ? ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ]

.

– สำนักงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน

– Line: rammcs2556 (คลิก https://bit.ly/3MJwaf0 เพื่อแอดไลน์ทันที)

– Tel. 098-2506515 , 02-3108990, 098-2506515 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น)

.

#PR #รามคำแหง #ปริญญาตรี #สื่อสารมวลชน #คณะสื่อสารมวลชน #สื่อสารรามคำแหง #ภาคพิเศษ #นิเทศ

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา