คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน 2/2562 ผ่านออนไลน์

บอกเลิกเพิ่ม1พค2

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดให้นักศึกษาบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา (เพิ่มเติม) ทั้งที่ขอจบและไม่ขอจบ

โดยสามารถทำผ่านทางระบบ e-service ในวันที่ 8 – 9 พ.ค. 2563
ในระบบที่ทำได้คือ
1. บอกเพิ่ม (อย่างเดียว)
2. บอกเพิ่ม มากกว่า บอกเลิก
*รวมแล้วไม่เกิน 18 หน่วยกิต (กรณีขอจบ คือ 18 หน่วยกิต)

ส่วนกรณี
1. บอกเลิกอย่างเดียว เพราะลงกันไว้ภาค 2/62 (ขอเงินคืน)
2. บอกเลิก มากกว่า บอกเพิ่ม (ขอเงินคืน)
ให้ติดต่อ หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล อาคาร สวป. ชั้น 6 ตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการปกติ จนถึงก่อนการสอบภาค s/62 (นำใบเสร็จลงทะเบียนภาค s/62และใบเช็คเกรดไปด้วย)

ชำระผ่าน 2 ช่องทาง คือ

– QR code Mobile Banking
– Counter Service ของร้าน 7-11

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา