ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “พิราบน้อย รุ่นที่ 26”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิ …