คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

[rank_math_breadcrumb]

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การปรับตัวของสถานีโทรทัศน์สาธารณะ จากยุค ITV ถึง Thai PBS.

ชื่ออื่นๆ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ ง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การปรับตัวของสถานีโทรทัศน์สาธารณะ จากยุค ITV ถึง Thai PBS.