คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อและการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2 nd International Cultural Academy Public and Cultural Diplomacy In Times of Crisis ณ เมืองโรดส์ ประเทศกรีซ

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อและการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนในกรุงเทพมหานคร