คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 4 ภาพ ดังนี้ 1. สถานีรถไฟโตเกียว 2. มหาวิหารเซนต์พอล 3. อดีตพบปัจจุบัน (อยุธยา) 4. อดีตพบปัจจุบัน (ปทุมธานี)

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “บนความเปลี่ยนแปลง” C H A N G E ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 7-9

บทคัดย่อ :

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 4 ภาพ ดังนี้

  1. สถานีรถไฟโตเกียว
  2. มหาวิหารเซนต์พอล
  3. อดีตพบปัจจุบัน (อยุธยา) 
  4. อดีตพบปัจจุบัน (ปทุมธานี)

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 4 ภาพ ดังนี้ 1. สถานีรถไฟโตเกียว 2. มหาวิหารเซนต์พอล 3. อดีตพบปัจจุบัน (อยุธยา) 4. อดีตพบปัจจุบัน (ปทุมธานี)