คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 2 ภาพ ดังนี้ 1.ความเคลื่อนไหวที่สร้างสีสัน 2.ถนนราชดำเนินยามเย็น

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “โลกกลางคืนความสวยงามของวิถีชุมชน Night World of Beauty Community” ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต 13-15 พฤษภาคม 2563

บทคัดย่อ :

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 2 ภาพ ดังนี้

  1. ความเคลื่อนไหวที่สร้างสีสัน
  2. ถนนราชดำเนินยามเย็น

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 2 ภาพ ดังนี้ 1.ความเคลื่อนไหวที่สร้างสีสัน 2.ถนนราชดำเนินยามเย็น