คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 1 ภาพ ดังนี้ 1.การเดิน

ชื่ออื่นๆ :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “พลวัตของภาพนิ่งเพื่อคุณภาพชีวิต The Dynamic of the Still Photograph of Quality of Life” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 26-28 พฤษภาคม 2563

บทคัดย่อ :

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 1 ภาพ ดังนี้

  1. การเดิน

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 1 ภาพ ดังนี้ 1.การเดิน