คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน3 ภาพ ดังนี้ 1.ศรัทธากับแสงดาว 2.รักซิลุเอทกับแสงทไวไลท์ 3.พรางชมพู

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต 27-29 เมษายน 2564

บทคัดย่อ :

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน3 ภาพ ดังนี้

  1. ศรัทธากับแสงดาว
  2. รักซิลุเอทกับแสงทไวไลท์
  3. พรางชมพู

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน3 ภาพ ดังนี้ 1.ศรัทธากับแสงดาว 2.รักซิลุเอทกับแสงทไวไลท์ 3.พรางชมพู