คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 4 ภาพ ดังนี้ 1 .กาแฟโบราณ 2. ข่าวออนไลน์ 3. ร้านกลางป่า 4. โรงแรมบูติก

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “บนความเปลี่ยนแปลง” C H A N G E ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 7-9 พฤษภาคม 2562

บทคัดย่อ :

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 4 ภาพ ดังนี้

  1. กาแฟโบราณ
  2. ข่าวออนไลน์
  3. ร้านกลางป่า
  4. โรงแรมบูติก

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 4 ภาพ ดังนี้ 1 .กาแฟโบราณ 2. ข่าวออนไลน์ 3. ร้านกลางป่า 4. โรงแรมบูติก