คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

สื่อสร้างสรรค์เล่าหนังสั้นบ้านฉันบ้านเธอ (รายงานวิจัย)

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

บทคัดย่อ :

ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ และคณะ. (2566). สื่อสร้างสรรค์เล่าหนังสั้นบ้านฉันบ้านเธอ (รายงานวิจัย). กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์. (โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์) (เลขที่สัญญา 64-1-3-0013 รหัสโครงการ 2564-T2/0246)

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

สื่อสร้างสรรค์เล่าหนังสั้นบ้านฉันบ้านเธอ (รายงานวิจัย)