คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

หนังแห่งความเคียดแค้น “อุกอั่งใจ” จากภาพจำา “โง่ จน เจ็บ” ของคนอีสาน กรณีศึกษา ผู้บ่าวไทบ้าน 3 หมาน แอนด์ เดอะ คำาผาน

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการครั้งที่ 12 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสยาม (2565): วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 หน้า 60

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

หนังแห่งความเคียดแค้น “อุกอั่งใจ” จากภาพจำา “โง่ จน เจ็บ” ของคนอีสาน กรณีศึกษา ผู้บ่าวไทบ้าน 3 หมาน แอนด์ เดอะ คำาผาน