คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

เจิม, วัดมังกรกมลาวาส, ของหวาน, แมงกะพรุน, วัด, ให้อาหารปลา

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ Creative lifestyle in the age of new normal; วิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ในช่วงเวลาความเป็นปกติใหม่

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

เจิม, วัดมังกรกมลาวาส, ของหวาน, แมงกะพรุน, วัด, ให้อาหารปลา