คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

Communication Roles and Implementation for Sustainable Fashion Ecosystem in Thailand: Empirical Evidence from Stakeholder

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

Journal of Communication Arts Vol. 41 No.2, pp 75-94, May - August, ISSN : 0857-085X.

บทคัดย่อ :

Chavisa Cheyjunya.(2023).Communication Roles and Implementation for Sustainable Fashion Ecosystem in Thailand: Empirical Evidence from
Stakeholder. Journal of Communication Arts Vol. 41 No.2, pp 75-94, May – August, ISSN : 0857-085X.

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

Communication Roles and Implementation for Sustainable Fashion Ecosystem in Thailand: Empirical Evidence from Stakeholder