คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

Major depressive disorder (MDD) classification from user behaviors from Twitter.

ชื่ออื่นๆ :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

In: AROB 24th 2019 The Twenty-Fourth International Symposium on Artificial Life and Robotics January 23-25, 2019, B-Con Plaza, Beppu, Japan. P. 241-246. https://isarob.org/symposium/index.php?main_page=past_symposiums

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

Major depressive disorder (MDD) classification from user behaviors from Twitter.