ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่มีความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์

ตารางกิจกรรมการรับสมัครคัดเลือก

รอบ 4 Direct admission

กิจกรรมการรับสมัคร

Direct Admission

สถานะ

รับสมัคร

27 - 30 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

1 มิ.ย. 2567

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

4 มิ.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

6 มิ.ย. 2567

ยืนยันสิทธ์ ครั้งที่ 1

6 - 7 มิ.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

17 มิ.ย. 2567

ยืนยันสิทธ์ ครั้งที่ 2

17 - 18 มิ.ย. 2567

เปิดระบบ วันที่ 27-30 พ.ค. 2567 เวลา 09.00 น.

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
เปิดระบบรับสมัคร

แผนการเรียน

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

หลักสูตร

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

คุณสมบัติ

ม.6 เทียบเท่า, ปวช., ปวส. (เทียบโอนได้)

ค่าเล่าเรียน

ตลอดหลักสูตร