คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์คณะสื่อสารมวลชน รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2565

471A3616

 

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 51 ปี หลังเสร็จกิจกรรมช่วงเช้าที่ลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้มีการเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยในปีนี้ อาจารย์คณะสื่อสารมวลชนเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี ชวดนุช
  2. อาจารย์พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา ผิวเรืองนนท์

#เปลวเทียนให้แสงรามคำแหงให้ทาง #เรียนราม #จบราม

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา