คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาสผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานสัมนา และการฝึกงานสำหรับนักศึกษา คณะสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2

20121103163634[1]
mc project รุ่น2

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา

กิจกรรมของทางคณะ