คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาสผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานสัมนา และการฝึกงานสำหรับนักศึกษา คณะสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2

20121103163634[1]

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา