คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน ร่วมออกร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปี 2558

kc1[1]

โดยจัดกิจกรรมและขอร่วมบริจากเงิน

วันที่ 3 เมษายน 2558

 

 

 

 

 

 

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา