คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชนร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๖๑

Capture

คณะสื่อสารมวลชนร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๖๑ โดยได้ร่วมรดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

คณะสื่อสารมวลชนร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๖๑ โดยได้ร่วมรดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา

กิจกรรมของทางคณะ