คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน ม.ร. เปิดรับ นศ. ภาคพิเศษ

46126176-2022182064471812-8370927917449871360-n

>> คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านการสื่อสาร ก้าวสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชนและองค์กรต่างๆ โดยแบ่งเวลาเรียนให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสะดวก เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 21.00 น. และกลุ่มที่ 2 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00- 17.00 น. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 พฤศจิกายน 2561 (ทุกวัน) ณ สำนักงานโครงการฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 2
>>>> ผู้สนใจสมัคร สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาป.ตรี หรือสมัครเรียนเป็นปริญญาที่ 2 สามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตได้ รายละเอียดโทร. 098-2506515, 083-1419610, 081-5627411, 091-7589392, 02-3108978 และ 02-3108980 หรือที่ www.mac.ru.ac.th

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา