คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

20121103163634[1]
ผ่อนผัน-0001

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา

กิจกรรมของทางคณะ