คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศรายชื่อและผลการอนุมัติให้กู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2564

244999341-3838455862921139-4668036023230663137-n

1.ตรวจสอบรายชื่อและผลอนุมัติให้กู้ยืม ตามลิ้งค์ข้างล่าง:
https://drive.google.com/file/d/1EKpQTwZR9twnz_MJSAVTXBMqLRYLJukM/view?usp=sharing
*หากไม่มีรายชื่อ ให้รอประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564*
2.นักศึกษาทุกคนตามรายชื่อให้เข้ามากรอกข้อมูลที่ลิ้งค์ข้างล่าง
https://forms.gle/bmzzG9MeywmiS1yG9
(Login ด้วยRuMail เท่านั้น /เตรียมลำดับที่ตามประกาศ/รูปใบเสร็จลงทะเบียน1/64)
3.นักศึกษาที่ “อนุมัติให้กู้ยืม” ให้เลือกวันเวลามาเซ็นสัญญา(จำกัดช่วงละ 50 คนเท่านั้น)
ระหว่างวันที่ 12-20 ตุลาคม 2564 (นศ.เลือกวันและเวลาเอง)
สถานที่เซ็นสัญญา: ณ ห้อง 201ชั้น 2 อาคารศิลาบาตร
4.กรณีนักศึกษาที่กิจกรรมไม่ครบหรือมีปัญหาให้นำมาส่งเพิ่มในวันเซ็นสัญญาให้ครบถ้วน
5.กรณีนักศึกษา”รอผลสอบS/63″ เมื่อผลสอบออกให้รีบมาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยเร็วที่สุด
6.กรณีนักศึกษามาเซ็นสัญญาไม่ได้ตามกำหนดข้างต้น อับโหลดใบเสร็จลงทะเบียนเรียนแล้วให้รอประกาศการดำเนินการในภายหลังอีกครั้ง

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา