คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกวดสุนทรพจน์จีนและความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20

คิวอา

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปแระเทศไทยร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศจะจัดการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่20 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซค์ http://bit.ly/3fpdz8U หรือ

และส่งใบสมัครไปที่ liuxuetaiguo@clecbkk.org ภายในวันรที่25 มิถุนายน 2564 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ Ms.Jiahui Xie ผู้ประสานงานของศูนย์แลกเปลี่ยนฯทางหมายเลขโทรศัพท์ 022478518

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา