คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทุน Fulbright ประจำปี 2022

20121103163634[1]

ทุน Fulbright ประจำปี 2022

 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน หรือ Fulbright เปิดรับสมัคร “2022 FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP (TGS)” ให้กับนักศึกษาไทยเพื่อชิงทุนไปเรียนต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกา สูงสุดจำนวน 7 ทุน โดยเริ่มเรียนในปีการศึกษา 2022 สำหรับทุนนี้จะเปิดรับสมัครทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ ส่วนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพแต่ไม่ต้องฝึกปฏิบัติการทางคลินิก สามารถสมัครได้ ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี

มูลค่าทุน

 • ทุนเต็มจำนวนในปีการศึกษาแรก มูลค่าไม่เกิน 35,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,050,000 บาท) หากยังไม่จบหลักสูตรและต้องการขอทุนในปีต่อไปจะสามารถขอได้้ไม่เกิน 17,500 ดอลลาร์ (ประมาณ 525,000 บาท)
 • ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
 • ประกันสุขภาพ
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด
  – ได้รับวีซ่า J-1 Exchange Visitor สามารถฝึกงาน/ทำงานต่อได้ 9-18 เดือน หลังเรียนจบ และสามารถขอวีซ่าทำงานได้หลังกลับมาประเทศไทยแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทยและสุขภาพแข็งแรง (ต้องไม่มีวีซ่าอพยพจากอเมริกา กรีนการ์ด และไม่ถือสองสัญชาติ)
 • เรียนจบระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายในมหาวิทยาลัยไทย (ส่งทรานสคริปต์เทอมแรกของปีสุดท้ายมาก่อน) หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันใดก็ได้ในระยะเวลาเปิดรับสมัครทุน ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อนยินดีเปิดรับเช่นกัน
 • ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนต่อปริญญาโท จะต้องเรียนจบปริญญาตรีจากสถาบันในไทย โดยได้ GPA 3.00 ขึ้นไป และต้องมีผลวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL iBT อย่างน้อย 80 หรือ IELTS อย่างน้อย 5
 • ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนต่อปริญญาเอก จะต้องเรียนจบปริญญาตรีจากสถาบันในไทย (แต่ไม่ดูเกรดเฉลี่ย) และปริญญาโทจากสถาบันใดก็ได้ โดยได้ GPA 3.50 ขึ้นไป และต้องมีผลวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL iBT อย่างน้อย 100 หรือ IELTS อย่างน้อย 5
 • ต้องอยู่ไทยในช่วงที่มีการสอบสัมภาษณ์
 • ไม่ได้กำลังเรียนอยู่ที่อเมริกาและไม่ได้วางแผนเรียนในอเมริกาทับซ้อนกับช่วงที่รับทุน
 • ไม่เคยได้รับทุน Fulbright Open Competition Scholarship (OC) หากเคยรับทุนฟุลไบรท์หรือทุนอื่นๆ ให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ก่อน

วิธีการสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์: คลิก โดยต้องตอบคำถามและอัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วน

 • เรซูเม่ ความยาวไม่เกิิน 4 หน้า (ไฟล์ .pdf)
 • สำเนาทรานสคริปต์ระดับปริญญา (ไฟล์ .pdf)
 • ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS
 • เรียงความ
 • ตัวอย่างงานเขียน (เฉพาะผู้สมัครปริญญาเอก)
 • Portfolio (บางสาขาวิชา)
 • Recommendation letter 3 ฉบับ

หมดเขตรับสมัคร

22 เมษายน 2564 ปิดระบบเวลา 17.00 น. (ประเทศไทย)

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา

ทุน Fulbright ประจำปี 2022

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา