คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หนังสั้น “จันทร์เจ้า”

จัดโดย RuTor

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต” จัดโดยมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ (ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) ได้รับรางวัลที่ 3

Social Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จัดโดย RuTor

Related Posts